Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Türkiye Ziraat Odaları Birliği > Haberler > 18. Yılın Verimli İşçi-İşveren, İş Adamı ve İş Kadını Ödül Töreni Yapıldı

18. Yılın Verimli İşçi-İşveren, İş Adamı ve İş Kadını Ödül Töreni Yapıldı

18. Yılın Verimli İşçi-İşveren, İş Adamı ve İş Kadını Ödül Töreni Yapıldı


Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) tarafından düzenlenen “Yılın İşçi-İşveren, İş adamı ve İş kadını” ödül töreni TİSK Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN, TZOB Başkanı Şemsi BAYRAKTAR, TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU, MPM Yönetim Kurulu Başkanı Bedirhan ÇELİK, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul KUTADGOBİLİK, MPM Yönetim Kurulu Başkanı Bedirhan ÇELİK, Türk-İş Eğitim Sekreteri Mustafa TÜRKEL ile MPM Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerim ÜNAL’ın birer konuşma yaptığı törene çok sayıda davetli katıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN, Türkiye'nin darboğazları aşarak düzlüğe çıktığını ve şimdi sürdürülebilir bir büyüme sürecinde ilerlediğini belirterek, “Bu küreselleşme sürecindeki çılgın rekabete ancak verimlilikle, Ar-Ge çalışmalarıyla inovasyon neticesinde elde edeceğimiz yeniliklerle ve üstün verimliliklerle ayak uydurabiliriz. MPM son dönemlerde bu konularda daha aktif çalışmaları bilim çevreleri ve kamu kesimi ile yürütüyor” dedi.

MPM Yönetim Kurulu Başkanı Bedirhan ÇELİK, törende yaptığı konuşmada; ülkemizde verimlilik artışı sağlamanın en temel unsurunun “verimliliğe dayalı bir yaşam kültürünün” toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi ve bunun gereklerinin yerine getirilmesi olduğunu vurgulayarak, “Biz imkanlarımız ölçüsünde çeşitli yol, yöntem ve araçlar kullanarak bu alanda da etkili olmaya sizlerin de desteği ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Verimliliğe dayalı yaşam kültürünün en somut şekilde ortaya çıkacağı alan ise iş hayatı olmaktadır. Bu kapsamda çeşitli sektörlerden iş hayatı ile yakın işbirlikleri içinde oluşturduğumuz projelerin yanı sıra, bu kesimin her düzeyde çalışanı ve temsilcisini birer verimlilik gönüllüsü olarak görmek istiyor ve bunun için elimizden gelen destekleri esirgemiyoruz” dedi ve şöyle devam etti, “Bugün burada toplanmamıza vesile olan siz değerli işçilerimiz, işverenlerimiz, iş kadınlarımız ve iş adamlarımız hepinizi birer verimlilik gönüllüsü, neferi olarak görüyoruz. Bizim bir başka görevimiz de sizlerden toplumu haberdar etmek ve başarılarımızın geniş kitlelerle paylaşımını sağlamaktır.”

TZOB Genel Başkanı BAYRAKTAR konuşmasında, küreselleşen dünyada rekabet gücünün önemine değinerek, tarım sektöründe yılda 45 milyar dolar verimlilik kaybı olduğuna dikkat çekti ve bunun geri kazanılması sayesinde 10 yıl sonra Gayri Safi Milli Hasıla'nın katlanacağını söyledi. BAYRAKTAR bunun da, akıllı ve milli politikalar uygulamakla mümkün olacağını vurguladı. Verimliliği sağlarken sosyal devlet olmanın gerekliliğinin de unutulmaması gerektiğini ifade eden BAYRAKTAR, kırsal kalkınma ile köyden göçün engellenebileceğini söyleyerek, “Türkiye'de bir taraftan verimliliği yakalamaya çalışıyoruz ama sosyal devlet olma gereğini de unutuyoruz. Orayı eksik bırakıyoruz. Bugün kırsaldan 1 milyon insan göç ediyor. Elbette tarım nüfusunun yüzde 10'ların altına düşmesini çiftçiyi temsil eden bir meslek kuruluşu olarak arzu ediyorum. Çünkü verimliği bir şekilde sağlarsınız ama orası eksik kaldığı takdirde başarıya ulaştıramazsınız. İnsanları yoksulluğu artırarak bir yere göç ettiriyorsanız o zaman bu ülkenin güvenliğini tehlikeye atarsınız. Değerleriyle beraber insanları kaybedersiniz. İşte bu noktada bu zorunlu göçü alkışlayanları da buradan eleştirmek istiyorum. Sanayi ve hizmetler sektörünü geliştirdiğimiz takdirde bu göçün kendiliğinden oralara ulaştığını göreceksiniz” dedi. BAYRAKTAR, verimliği ve bu yöndeki çalışmaları kendine bir misyon olarak kabul eden Milli Prodüktivite Merkezini kutladı. 
TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU ise küresel rekabet ortamında ve özellikle de ihracatta, sadece döviz kuruyla değil, verimlilik ve kaliteyle ayakta kalınabileceğini kaydederek, “Bunları sağlayabilen işletmeler hem dış pazarda rekabet gücü kazanmakta hem de çalışanına daha yüksek refah seviyesi sağlayabilmektedir. Türkiye ortalamasında, her bir çalışan bir saatlik çalışma sonucunda milli gelire 5 dolar katkı sağlarken, bu rakam Avrupa'da 30 dolar, ABD'de 40 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu rakamlar arasındaki uçurumu sadece iş gücü verimine de bağlayamayız. Bu verimsizliğin altında mevcut yapı vardır. Yani değer yaratmayan iş süreçleri vardır. Mevcut iş yapımız yeterince katma değer üretememektedir. İşte burada örneklerini gördüğümüz yaratıcı, girişimci insanlarımızın sayesinde değer yaratmayan iş süreçleri değişecektir. Değer oluşturmayan iş süreçlerini mevcut yapıdan atmaya iş alemi olarak, özel sektör olarak mecburuz” diye konuştu.

2005 Yılının İşçi ve İşverenleri
- Yılın işçisi Demir ÇUBUK ile işvereni Serdar ÖZER; Anadolu Cam Sanayi
- Yılın işçisi Ersun IŞIK ve işvereni Haldun NİKSARLIOĞLU; Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
- Yılın işçisi Kutlay AYDIN ve işvereni Hakan ÇINAR; 5. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı
- Yılın işçisi Recep ELİÇORA ve işvereni Tanju ÜNVER; Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü
- Yılın işçisi Şinasi ÇAKIR ve işvereni Ömer TÜRK; 6. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı
- Yılın işçisi Harun BEKTAŞ ve işvereni Koray ÖZERK; Ford Otomotiv San. A.Ş.

2005 Yılın İş Kadını ve İş Adamları
- Yılın iş kadını Şafak ÇİVİCİ; SEFES Ltd. Şti. Genel Müdür Yardımcısı
- Yılın iş adamı Prof. Dr. Tahsin KESİCİ; TOBB ETÜ Rektör
- Yılın iş adamı Abdülkadir KONUKOĞLU; SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı
- Yılın iş adamı Niyazi TARIMER; TARIMER Zirai İşletmesi Yöneticisi
- Yılın iş adamı Mustafa BOYDAK, BOYDAK Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili