Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Türkiye Ziraat Odaları Birliği > Haberler > “1. Avrupa-Akdeniz Tarım ve Hayvancılık Forumu” İspanya/Barselona'da 17-18 Ekim 2006 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

“1. Avrupa-Akdeniz Tarım ve Hayvancılık Forumu” İspanya/Barselona'da 17-18 Ekim 2006 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

“1. Avrupa-Akdeniz Tarım ve Hayvancılık Forumu” İspanya/Barselona'da 17-18 Ekim 2006 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

1. Avrupa –Akdeniz Tarım ve Hayvancılık Forumu Yapıldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi BAYRAKTAR Barselona Ticaret, Sanayi ve Denizcilik Odası, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, Katalonya İhracatı Geliştirme Şirketi ve Avrupa Akdeniz İletişim Grubu tarafından düzenlenen “1. Avrupa-Akdeniz Tarım ve Hayvancılık Forumu” toplantısına konuşmacı olarak davet edildi.

Toplantıya, katılmak ve ülkemizi temsil etmek üzere Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi EKER ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi BAYRAKTAR davet edildi. Toplantıya ayrıca TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri Necat AVCI, Nizamettin AYDİŞ, Mehmet Rıfat AKYÜZ ve Selahattin BİÇER ile birlikte TZOB Başkan Danışmanı Dr. Nurullah ÖZCAN katıldı. Tarım ve Köyişleri Bakanı programının yoğunluğu sebebi ile foruma katılamadı.

Toplantıya katılan Akdeniz ülkeleri ve temsilcileri arasında İspanya Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Elena Espinosa MANGANA, Fas Tarım, Kırsal Kalkınma ve Balıkçılık Bakanı, Tallal AL-SAHİLİ, Lübnan Tarım Bakanı, Mohand LAENSER, Libya Tarım, Hayvan ve Su Kaynakları Bakanı, Muhammed KANNO’un yanında, Akdeniz ülkelerinin tarım ve ticaret sektörlerinde yer alan önemli isimler ve AB Komisyonu, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD), İspanya Parlamentosu ve İspanya Üniversiteleri gibi kurum ve kuruluşlardan temsilciler yer aldı.

Akdeniz ülkelerinde tarım ve hayvancılık politikalarının, ticareti geliştirmek üzere ülkelerin yatırım ve üretim potansiyelleri ile ticaretin geliştirilebilmesi için sağlanabilecek teşvik imkanlarının ele alındığı forum toplantısı iki gün sürdü.

TZOB Genel Başkanı Şemsi BAYRAKTAR program akışı içerisinde “Akdeniz Ortak Ülkeleri-Ticarette Fırsatlar, Zorluklar ve Yatırım” konulu bölüme panelist olarak katılarak, Türkiye'deki tarım ve hayvancılık politikalarını anlattı. Türk tarımı hakkında bilgi veren BAYRAKTAR, Sektörün sosyo-ekonomik önemi hakkında katılımcıları bilgilendiren BAYRAKTAR ayrıca Türkiye'ye gelebilecek yabancı yatırımlar hakkında uygulanan teşvik politikaları, Türkiye'nin genel ticareti ve bunda tarım ticaretinin yeri, tarımdaki işletme sayıları ve tarımsal üretimin kompozisyonu, tarım politikalarına yönelik destekler için Tarım Kanunu'nda milli gelirden ayrılan payın seviyesi hakkında bilgi verdi. Tarım Kanunu'nun Türk tarımına kazandırdığı yenilikler olan tarımda destekleme araçları, DGD, telafi edici ödemeler, ürün sigortası ödemeleri, kırsal kalkınma destekleri BAYRAKTAR'ın konuşmasında yer alan diğer başlıklar oldu.

Forum'da yaptığı konuşmasında Türk tarımının problemlerine de değinen BAYRAKTAR, “Türk tarımındaki önemli sorunların başında, tarımsal yapı ile ilgili olarak küçük ölçekli, çok parçalı işletmelerin ağırlıklı olması ve sulanabilir alanların sulamaya açılmayı bekliyor olması yer almaktadır. İkinci önemli konu ise üreticilerin pazar güçlerinin olmayışı, dolayısıyla ürünlerinin ucuza satılması, gelirlerinin düşük olmasıdır. Bu durumda çiftçilerin pazarlamaya yönelik güçlendirilmesi, pazarlık güçlerini artırmaya yönelik araçların devreye sokulması gerekmektedir” dedi.

“1. Avrupa Akdeniz Tarım ve Hayvancılık Forumu”nda katılımcı ülkelerin özellikle vurgulamak istediği hususlar arasında; Akdeniz Bölgesi’nde tarımın sosyo-ekonomik açıdan önemli bir sektör olduğu, nüfusun ve ekonominin önemli kısmının tarım sektöründe isitihdam edildiği, Akdeniz'in kuzeyi ile güneyini temsil eden ülkelerde tarım sektörü itibariyle önemli derecede gelir dağılımı olduğu ve tarımsal üretimde ve verimlilikte de bu farkın doğal olarak mevcut olduğu, kuzey ülkelerin daha çok yağış aldığı, su kaynaklarının bol olduğu coğrafik olarak bu ülkelerin daha avantajlı olduğu, halbuki Güney Akdeniz ülkelerinin su kaynaklarından mahrum olduğu, ülkelerinin büyük kısmında çöllerin hakim olduğu, tarıma ayrılan kaynakların çoğunlukla yetersiz olduğu, tarım işletmelerinin küçüklüğü yanında çiftçilerin gelirlerinin de son derece düşük olduğu, bu şartlarda gelişmiş kuzey ülkeleriyle rekabet şansları olmadığı, dolayısıyla bölge ekonomisinde tarımın hayati bir rol oynadığı, AB ülkelerinin bu durumda bu ülkelerle daha yakın işbirliği yapması gerektiği, bu ülkelerin çoğunun AB ile ortaklık anlaşmalarının olduğu, tarımsal üretimin sürdürülmesinin ve kaliteli üretimin yapılabilmesi için gereken faktörlerin, girdilerin ucuza sağlanması gerektiği, Akdeniz ülkeleri arasında yeni program ve işbirliğinin artırılması gerektiği, bu kapsamda yeni uygulamaya konan “komşuluk politikasının” ülkeler tarafından sıkı sıkıya takip edilmesi gerektiği, Barselona Sözleşmesi hedeflerine ulaşılmasının önemli olduğu gibi hususlar yer aldı.

Akdeniz ülkelerinin yeni komşuluk politikaları çerçevesinde daha yakın işbirliğine gitmeleri gerektiği, bunda her ülkenin menfaati olacağı, Akdeniz ülkelerinin tarım sektörlerinde yabancı yatırım imkanlarının geliştirilmesi gerektiği, bu sayede ticaretin ve istihdamın artacağı, tarımsal ekonominin sürdürülebilir bir seviyeye çıkarılmasında işbirliğinin ve ortak programların önemli yararlar sağlayacağı hususları da konuşmalarda yer alan diğer hususlar oldu.

Katılımcı Akdeniz ülkeleri tarım sektörleriyle ilgili, tarım ve hayvancılık politikaları ile açıklamalar yaparak, ülkelerinde yabancı yatırımcılara ne gibi teşvikler verildiğini anlattı. Katılımcılar, daha ileri işbirliğine hazır olduklarını, Akdeniz ülkelerinin birbirlerine destek vererek fakirliğin ve yoksulluğun üstesinden gelebileceklerini, bu yapılmadığı taktirde bölgede ekonomik aktivitenin giderek düşeceğini de belirttiler. Barselona Deklarasyonu çerçevesinde, Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Bölgeleri’nin 2010 yılına kadar kurulması hedefleri Forum’da açıklanan konular arasında yer aldı.

Avrupa Akdeniz Tarım ve Hayvancılık Forumunda belirtilen hedeflere yönelik olarak gerçekleşmelerin takip edileceği, bu sebepten toplantının her yıl yenilenebileceği de tertip komitesi tarafından açıklandı.