Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Türkiye Ziraat Odaları Birliği > Duyurular > PLAKA VE TESCİL BELGELERİNİN TALEBİ VE KARGO TAKİBİ

PLAKA VE TESCİL BELGELERİNİN TALEBİ VE KARGO TAKİBİ

PLAKA VE TESCİL BELGELERİNİN TALEBİ VE KARGO TAKİBİ

 

(LÜTFEN, TALEP YAZILARINA DEKONT EKLEMEYİNİZ. - KAĞIT-TONER-DOĞA MİLLİ SERVETTİR, KORUYALIM.)

Personel ve İdari İşler Müdürlüğü

 1- İRTİBAT;  Gerekmesi halinde Tescil Belgesi-Plaka irtibat numaralarımız aşağıdaki gibidir, (gerektiğinde 0 312 2316300 santralden yardım almak için "0" tuşlayınız).


     a-  MEVZUAT                           ;   610  

     b- TALEP                                  ;   511 

     c- YAZI VE KARGO TAKİBİ     ;   521 

 2- TALEP ; 2010/51  - 2016/56 Genelgelerle duyurulan il/ilçe kodlarına uygun olarak hazırlanan ve "2022/61 sayılı Genelge gereğince yetkili imzaları taşıyan ıslak imzalı ve mühürlü Plaka ve tescil belgesi talep yazısı aslının Birliğimize ulaşmasını" takiben işleme konulmaktadır. KEP-EBYS ortamında gelen belgelerin ayrıca postadan gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

2.1. Tescil Plaka Talep Formunun TZOB BELGENET EBYS hesabı açılan ziraat odalarınca EBYS ortamında (Evrak İşlemleri > Evrak oluştur  > Evrak Türü > Form seçilecek > Alt satıra Plaka veya Tescil yazılarak > Açılan pencerede "Plaka Tescil Talep Formu seçilecek") eksiksiz doldurularak imzalanması ve Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.(Talep yazısına Bankaca verilenler dışında kağıt çıktı eklenmeyecektir.)

3- ÖDEME ;  2022/61 nolu Genelge ile belirlenen plaka ve tescil belgesi bağış bedellerinin, 2018.22 nolu Genelge  gereğince mutlaka Ziraat Odası Hesabından, Birliğimizin ZİRAAT BANKASI ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ IBAN: TR61 0001 0017 4539 77 541 3550 98  nolu hesabına ödenmesi gerekmektedir. Talep sahibi gerçek ve tüzel kişilerce ödenen bağış bedellerinin iadesi için, ekte örneği bulunan İade Talep Dilekçesinin eksiksiz doldurularak imzalanması ve posta veya (EBYS ortamında) Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir. Talebin Birliğimize ulaşmasını takiben iade işlemleri dilekçede belirtilen bilgilere göre işleme alınmaktadır.

4- KAYIP; plaka ve tescil belgesi taleplerinde, 2020/28 Genelge gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

5- KARGO; plaka ve Tescil Belgelerinin kargoya teslimini takiben, PTT kargo barkod numaraları oda mailine gönderilmektedir. Kargonuzu barkod numarasıyla  http://gonderitakip.ptt.gov.tr/  adresinden takip edebilirsiniz. Gerek duyulması halinde PTT Başmüdürlüğü KARGO İZLEME BİRİMİ'nin  0507.458 03 03  veya 0507.458 10 08 telefonlarından barkod numarasıyla kargo takibi yapılabilmektedir.

6-KARGONUN TESLİM ALINMASI ve KONTROLÜ; Tescil Belgeleri ve Plakaların güvenli bir şekilde odalarımıza ulaştırılması için 2017/03 nolu Genelgemizle duyurulduğu üzere “Alıcı Ücretli + Sigortalı + Kontrollü Teslim” şeklinde gönderilmekte olup, kargo paketlerinin oda yetkilisince teslim alınması aşamasında, paket içeriğinin talebe uygun olarak hazırlanan tescil belgesi ve plakaların seri sıra numaraları ile sayılarının üst yazı ile uyumlu olup olmadığının kargo yetkilisi ile birlikte açılarak kontrol edilmesi ve eksiklik halinde, durumu tespit eden bir tutanağın (2 örnek) kargo ve oda yetkililerince, birlikte düzenlenerek imzalanması ve kargo kabul edilmeden tutanağın bir örneği ile birlikte, kargoyu getiren PTT görevlisine iadesi ile durumun beklenilmeksizin Birliğimize bildirilmesi gerekmektedir. Kabul edilen kargo içerikleri kabul edildikleri tarih itibariyle oda zimmetinde sayılacağı unutulmamalıdır. 


Plaka, Tescil Talep Formu için tıklayınız

İade talep dilekçesi için tıklayınız