Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Türkiye Ziraat Odaları Birliği > Haberler > Tarıma destek milli gelirin yüzde 1’ine çıkarılmalı…

Tarıma destek milli gelirin yüzde 1’ine çıkarılmalı…

-Tarıma destek milli gelirin yüzde 1’ine çıkarılmalı…
-TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Halen yüzde 0,56 olan tarım desteklerinin milli gelire oranı, kanunun öngördüğü şekilde yüzde 1’e yükseltilmelidir”
-“Tarımda 2023 hedefleri olan, 150 milyar dolarlık hasılaya, 40 milyar dolarlık ihracata ulaşmak, 84 milyona yükselecek ülke nüfusumuzun gıda güvencesini sağlamak, 50 milyon turisti beslemek istiyorsak, desteği milli gelirin yüzde 1’ine çıkarmalıyız”
-“Aksi takdirde bu hedeflere ulaşmak mümkün değildir”
-“Desteğin oranının milli gelirin 1’ine çıkarılması halinde, 7,7 milyar lirayı bulacak destek artışı, özellikle mazot ve gübre desteği olarak çiftçimize verilmelidir”
-“Tarım sektörünü yeniden yapılandırmak, işletme yapılarımızı iyileştirmek, girdi maliyetlerimizi düşürmek, üretimde verimliliğini artırmak suretiyle daha rekabetçi bir tarım sektörü oluşturup, AB'ye uyum sağlamak istiyorsak tarımı daha fazla desteklememiz gerçeği ortadadır”
-“Tarımda milli gelirin yüzde 1’inin altında destek ayrılması hızlı gelişmeye imkan vermiyor”

 

Ankara -19.04.2015 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarıma desteğin milli gelirin yüzde 1’ine çıkarılması gerektiğini bildirerek, “halen yüzde 0,56 olan tarım desteklerinin milli gelire oranı, kanunun öngördüğü şekilde yüzde 1’e yükseltilmelidir” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 18 Nisan 2006 tarihinde kabul edilen 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun tarımsal desteklerin finansmanıyla ilgili 21’nci maddesinde, “Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayri safi milli hasılanın yüzde birinden (1) az olamaz” hükmü bulunduğunu belirtti.

 

-Destekleme araçları-

 

Aynı kanunun 19’ncu maddesinde tarımsal destekleme araçlarının sayıldığını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

“Bunlar doğrudan gelir desteği, fark ödemesi, telafi edici ödemeler, hayvancılık destekleri, tarım sigortası ödemeleri, kırsal kalkınma destekleri, çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı destekleri ile araştırma, geliştirme ve tarımsal yayım destekleri, pazarlama teşvikleri, özel depolama yardımı, kalite desteği, piyasa düzenlemeleri desteği, organik üretim desteği, imha desteği, ürün işleme desteği, bazı girdi destekleri, tarım havzaları destekleri ve benzeri destekleme araçları şeklinde sıralanıyor. Yine aynı maddeye göre, destekleme araçlarının her yıl Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceğine dikkat çekiliyor.

2006 yılında milli gelirin yüzde 1’i 7 milyar 584 milyon, 2007 yılında 8 milyar 432 milyon, 2008 yılında 9 milyar 505 milyon, 2009 yılında 9 milyar 526 milyon, 2010 yılında 10 milyar 988 milyon, 2011 yılında 12 milyar 977 milyon, 2012 yılında 14 milyar 168 milyon, 2013 yılında 15 milyar 673 milyon, 2014 yılında 17 milyar 498 milyon lirayı buluyor. Buna karşın, tarımsal destek olarak 2006 yılında 4 milyar 793 milyon, 2007 yılında 5 milyar 643 milyon, 2008’de 5 milyar 864 milyon, 2009’da 4 milyar 749 milyon, 2010’da 5 milyar 497 milyon, 2011’de 7 milyar 85 milyon, 2012’de 7 milyar 673 milyon, 2013’de 9 milyar 47 milyon, 2014’de 9 milyar 800 milyon lira ödendi.”

Bayraktar, “Tarımda 2023 hedefleri olan 150 milyar dolarlık hasılaya, 40 milyar dolarlık ihracata ulaşmak, 84 milyona yükselecek ülke nüfusumuzun gıda güvencesini sağlamak, 50 milyon turisti beslemek istiyorsak, desteği milli gelirin yüzde 1’ine çıkarmalıyız. Aksi takdirde bu hedeflere ulaşmak mümkün değildir” dedi.

 

-Sadece 2014 yılındaki fark 7,7 milyar lira-

 

Sadece 2014 yılında ödenen tarımsal destekler ile GSYH’nin 1’i arasındaki  farkın 7 milyar 698 milyon lira olduğunu vurgulayan Bayraktar, desteğin oranının milli gelirin 1’ine çıkarılması halinde, 7,7 milyar lirayı bulacak destek artışının, özellikle mazot ve gübre desteği olarak çiftçiye verilmesi gerektiğini, tarımda milli gelirin yüzde 1’inin altında destek ayrılmasının hızlı gelişmeye imkan vermediği belirtti.

Bayraktar, tarım sektörünü yeniden yapılandırmak, işletme yapılarını iyileştirmek, girdi maliyetlerini düşürmek, üretimde verimliliği artırmak suretiyle daha rekabetçi bir tarım sektörü oluşturup, Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sağlamak isteniyorsa tarımın daha fazla desteklenmesi gerçeğinin ortada olduğunu vurguladı.

2006-2014 dönemi gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), GSYH’nin yüzde 1’i, ödenen tarımsal destekler ve ödenen tarımsal desteğin GSYH içindeki payı şöyle:

 

Yılar

GSYH (Milyon TL)

GSYH’nin yüzde 1’i (Milyon TL)

Ödenen tarımsal destek miktarı

(Milyon TL)

Ödenen tarımsal desteğin GSYH içindeki payı (Yüzde)

2006

758.391

7.584

4.793

0,63

2007

843.178

8.432

5.643

0,67

2008

950.534

9.505

5.864

0,62

2009

952.559

9.526

4.749

0,50

2010

1.098.799

10.988

5.947

0,54

2011

1.297.713

12.977

7.085

0,55

2012

1.416.798

14.168

7.673

0,54

2013

1.567.289

15.673

9.047

0,58

2014

1.749.782

17.498

9.800

0,56