Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Türkiye Ziraat Odaları Birliği > Haberler > Eylül ayı üretici market ve girdi fiyatları

Eylül ayı üretici market ve girdi fiyatları

Eylül ayı üretici market ve girdi fiyatları

 TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-“Eylül ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 252,9 ile maydanozda görüldü”

-“Mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç ve yem fiyat endeksleri önemli ölçüde artış gösterdi. Bu artışlar, eylül ayında yüzde 158’i bulan üretici fiyat artışlarının sebebine işaret ediyor”

-“Avrupa’da ciddi bir gıda krizi baş gösteriyor. Onlar da bizim kapımızı çalmaya başladı. Gıda ürünlerinin ihracatını yasaklayarak sorunu çözemeyiz”

-“Maliye, tarım sektöründe üretimin sürdürülebilirliği için elini daha fazla cebine atmalı, sektörü daha fazla desteklemelidir”

-“Girdi fiyatlarının yüksekliği tüketicilere de yansıyor. Artan üretim maliyetleri fiyatları şişiriyor, bu da enflasyon olarak geri dönüyor”

-“Üreticilerimizin bu girdi fiyatlarına dayanması mümkün değildir. Bu artışlar üretimin sürdürülebilirliğini ciddi manada tehdit ediyor”

 ANKARA- 01.10.2022- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylül ayı üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarını yaptığı görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi.

Bayraktar, eylül ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 252,9 ile maydanozda görüldüğünü belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Maydanozdaki fiyat farkını yüzde 231,1 ile marul, yüzde 219,4 ile domates, yüzde 218,3 ile limon, yüzde 205 ile elma takip etti.

Maydanoz 3,5 kat, marul 3,3 kat, domates ve limon 3,2 kat, elma ise 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı.

Üreticide 1 lira 36 kuruş olan maydanoz 4 lira 80 kuruşa, 3 lira 79 kuruş olan marul 12 lira 55 kuruşa, 5 lira 30 kuruş olan domates 16 lira 93 kuruşa, 6 lira 67 kuruş olan limon 21 lira 23 kuruşa, 4 lira 60 kuruş olan elma ise 14 lira 3 kuruşa markette satıldı.”

Market Fiyatları

“Eylül ayında markette 37 ürünün 27’sinde fiyat artışı, 10’unda fiyat azalışı görüldü.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 92,6 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 73,6 ile domates, yüzde 39,6 ile salatalık, yüzde 32,4 ile patlıcan, yüzde 29 ile marul, yüzde 28,2 ile kabak takip etti.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 14,4 ile elma oldu. Elmadaki fiyat düşüşünü yüzde 9,6 ile patates, yüzde 8,7 ile mısırözü yağı, yüzde 6,7 ile kuru soğan, yüzde 6,5 ile yeşil mercimek izledi.”

 Üretici Fiyatları

“Eylül ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürün, yüzde 41,2 ile yeşil soğan oldu. Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 22,5 ile kuru soğan, yüzde 9,1 ile kuru kayısı, yüzde 8,1 ile maydanoz, yüzde 5,1 ile patates, yüzde 5 ile havuç izledi.

Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 149,5 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 130 ile elma, yüzde 125 ile pirinç, yüzde 79,3 ile kuru üzüm, yüzde 69 ile taze fasulye, yüzde 62 ile marul, yüzde 59,7 ile kabak, yüzde 54,5 ile domates, takip etti.

Eylül ayında üreticide 28 ürünün 22’sinde fiyat artışı olurken, 6 üründe ise fiyat düşüşü görüldü.”

 Fiyat Değişimlerinin Sebepleri

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, üretici ile marketteki fiyat değişimlerinin sebeplerini ise şöyle açıkladı:

“Arz fazlalığı patates ve kuru soğan fiyatlarını düşürdü.

Havuç fiyatındaki düşüşe talepteki azalma sebep oldu.

Kuru kayısı arzındaki artış fiyat düşüşüne neden oldu.

Sivri biber, domates, salatalık, patlıcan, kabak, marul ve taze fasulyede arzdaki azalma ürünlerin fiyatlarını yükseltti.

Elma ve pirinçteki yüksek fiyat, ürünün yeni sezona ait olması ve maliyetlerinin artmasından kaynaklandı.

Yeni sezonun başlaması ve TMO’nun açıkladığı alım fiyatı piyasada kuru üzüm fiyatlarını yükseltti.”

 Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmeden tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun temmuz ayı için yayımladığı Girdi Fiyat Endeksi’nde yer alan mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç ve yem fiyat endekslerinin önemli ölçüde artış gösterdiğini ifade eden Bayraktar, bu artışların, eylül ayında yüzde 158’i bulan üretici fiyat artışlarının sebebine işaret ettiğini belirterek açıklamasına devam etti:

TÜİK verilerinde yer alan gübre endeksindeki artış yüzde 240’ı, mazot endeksindeki artış yüzde 255’i buluyor.

Girdi fiyatlarının yüksekliği tüketicilere de yansıyor. Artan üretim maliyetleri fiyatları şişiriyor, bu da enflasyon olarak geri dönüyor. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmeden tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir.

Avrupa’da ciddi bir gıda krizi baş gösteriyor. Onlar da bizim kapımızı çalmaya başladı. Gıda ürünlerinin ihracatını yasaklayarak sorunu çözemeyiz.

Maliye, tarım sektöründe üretimin sürdürülebilirliği için elini daha fazla cebine atmalı, sektörü daha fazla desteklemelidir.

Tarımsal üretici fiyatlarındaki artışların çok üzerinde seyretmeye devam eden tarımsal maliyetlerdeki artışlar, çiftçilerimizin gelirlerinin düşmesine sebep oluyor ve sürdürülebilir değildir. Bunu tersine çevirmek zorundayız.

Kaldı ki, üreticilerimiz de maliyet artışlarını fiyatlara yeterince yansıtamıyor. Tüketiciye ucuz gıda ulaştırmanın, enflasyonu azaltmanın yolu üreticilerimizin desteklenmesinden geçiyor. Üreticilerimizi destekleyerek, morallerini yüksek tutalım. Üretimden kopmalarına izin vermeyelim.”

 Eylül Ayı Aylık ve Yıllık Girdi Fiyatlarındaki Değişim

“Eylül ayında, ağustos ayına göre gübre fiyatları kalsiyum amonyum nitrat gübresinde yüzde 12,3, 20.20.0 kompoze gübresinde yüzde 7,6, amonyum sülfat gübresinde yüzde 7,1, üre gübresinde yüzde 5,4 ve DAP gübresinde ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Geçen yılın eylül ayına göre ise son bir yılda, üre gübresi yüzde 208, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 207, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 176, DAP gübresi yüzde 175, amonyum sülfat gübresi yüzde 161 oranında arttı.

Mazot fiyatı aylık olarak yüzde 14 azalırken, son bir yıla göre ise yüzde 216 oranında arttı.

Besi yemi eylül ayında ağustos ayına göre yüzde 1,4, süt yemi yüzde 0,7 oranında azaldı. Son bir yılda besi yemi yüzde 113, süt yemi ise yüzde 116 oranında arttı.

Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 140 oranında arttı. Zirai ilaç fiyatları ise yıllık bazda yüzde 80 artış gösterdi.

Üreticilerimiz yakında kışlık ekimlere başlayacak. Temel ürünlerimiz olan buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünlerin üretiminde önemli ölçüde mazot ve gübre kullanılıyor. Üreticilerimizin bu girdi fiyatlarına dayanması mümkün değildir. Bu artışlar üretimin sürdürülebilirliğini ciddi manada tehdit ediyor. Mazot ve gübre desteklerinin ekim zamanı ayni ödenmesi doğru bir yaklaşımdır. Diğer yandan, mazot için fiyatın yarısı destek olarak verilse de, özellikle gübre için verilen destek yeterli değildir. Bu nedenle gübre desteklerinin gözden geçirilerek, önemli ölçüde artırılması gerekiyor.

Üreticilerimizin geleceği görmelerini, üretimde kalmalarını sağlamak için girdiler makul fiyatlardan üreticilere ulaştırılmalı, girdi destekleri artırılmalı, ekimden önce destekler açıklanmalı ve en kısa sürede üreticilerimize verilmelidir.”

GİRDİ FİYATLARI

Eylül 2021

27 Ağustos 2022

27 Eylül

2022

Eylül 2022-

Ağustos 2022

Değişim (%)

Eylül 2021-

Eylül 2022

Değişim (%)

Gübreler (TL/Ton)

A.Sülfat %21

2.870

7.000

7.500

7,1

161

A.Nitrat %26

2.670

7.300

8.200

12,3

207

ÜRE

4.730

13.800

14.550

5,4

208

DAP

6.700

18.400

18.420

0,1

175

20.20.0

4.595

11.800

12.700

7,6

176

Mazot (TL/Litre)

7,34

26,94

23,18

-14

216

Yemler

Besi yemi (TL/ton)

2.968

6.405

6.318

-1,4

113

Süt yemi (TL/ton)

3.152

6.839

6.791

-0,7

116

Zirai ilaçlar

Decis (1 lt)

195

350

350

0

80

Elektrik (krş/kwh)

104,1

 207,9

 249,2

19,9

140

Seçilmiş ürünlerde 27 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları ve fiyat farkları

 

Seçilmiş Ürünlerde Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg)

ÜRÜNLER

Fiyat (TL/Kg)

Fiyat Farkı (Yüzde)

Üretici

Hal

Pazar

Market

Hal/Üretici

Pazar/Üretici

Market/Üretici

Maydanoz (adet)

1,36

2,01

3,5

4,8

47,79

157,35

252,9

Marul (adet)

3,79

5,7

9

12,55

50,40

137,47

231,1

Domates

5,3

8,85

11,57

16,93

66,98

118,30

219,4

Limon

6,67

15,5

17,97

21,23

132,38

169,42

218,3

Elma

4,6

10,25

12,67

14,03

122,83

175,43

205,0

Salatalık

4,7

7,32

10,71

12,4

55,74

127,87

163,8

Ispanak

6,33

6,75

17,75

16,46

6,64

180,41

160,0

Havuç

3,8

5

8,4

9,67

31,58

121,05

154,5

Patlıcan

5,86

11,19

12,75

14,34

90,96

117,58

144,7

Kabak

5

7,45

10,75

12,24

49,00

115,00

144,8

Sivri Biber

10,33

16,1

22,42

24,63

55,86

117,04

138,4

Kırmızı Mercimek

13,84

20

22,67

30,83

44,51

63,80

122,8

Yeşil Soğan (demet)

3,38

5,6

6,75

7,35

65,68

99,70

117,5

Patates

4,63

8,55

9,17

9,71

84,67

98,06

109,7

Kuru Üzüm

26

 

50

51,95

 

92,31

99,8

Nohut

16,42

21

24,67

32,77

27,89

50,24

99,6

Kuru Soğan

4,75

6,45

8,5

8,86

35,79

78,95

86,5

Taze Fasulye

13,1

18,08

21,9

23,43

38,02

67,18

78,9

Kuzu Eti

94,01

 

 

165,33

 

 

75,9 

Yeşil Mercimek

16,5

26

27

29,01

57,58

63,64

75,8

Kuru İncir

65

 

180

108,81

 

176,92

67,4

Fındık (İç)

95

 

180

146,38

 

89,47

54,1

Dana Eti

97,91

 

 

150,15

 

 

53,4 

Antep Fıstığı

145

 

300

222,32

 

106,90

53,3

Zeytinyağı

62,2

 

80

94,91

 

28,62

52,6

Kuru Kayısı

100

 

216,67

134,24

 

116,67

34,2

Yumurta

1,75

 

1,95

2,34

 

11,43

  33,7 

Pirinç

22,5

24

25

29,5

6,67

11,11

31,1

Kuru Fasulye

24,9

29

29,1

29,38

16,46 

16,87

17,9 

Beyaz Peynir

 

 

 

91,16

 

 

 

Kaşar Peyniri

 

 

 

128,89

 

 

 

Yoğurt

 

 

 

23,67

 

 

 

Tereyağı

 

 

 

136,21

 

 

 

Mısırözü yağı

 

 

 

47,76

 

 

 

Ayçiçek yağı

 

 

 

46,21

 

 

 

Tavuk Eti

 

 

 

45,19

 

 

 

Toz Şeker

 

 

 

25,51

 

 

 

 Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır.  Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır.

  

AY SONU MARKET FİYATLARI

MARKET

Ay Sonu

Market Fiyatı
(TL/kg)

Ay Sonu

Market Fiyatı
(TL/kg)

Değişim
(Yüzde)

ÜRÜNLER

27 Ağustos 2022

27 Eylül 2022

27 Ağustos 2022/27 Eylül 2022

Sivri Biber

12,79

24,63

92,6

Domates

9,75

16,93

73,6

Salatalık

8,88

12,40

39,6

Patlıcan

10,83

14,34

32,4

Marul (adet)

9,73

12,55

29,0

Kabak

9,55

12,24

28,2

Antep Fıstığı

179,56

222,32

23,8

Nohut

26,61

32,77

23,1

Pirinç

24,08

29,50

22,5

Maydanoz (adet)

3,95

4,80

21,5

Ispanak

13,75

16,46

19,7

Kuru İncir

93,30

108,81

16,6

Taze Fasulye

20,66

23,43

13,4

Zeytinyağı

86,11

94,91

10,2

Yumurta

2,16

2,34

8,3

Kuru Üzüm

49,30

51,95

5,4

Kuru Fasulye

28,17

29,38

4,3

Ayçiçek yağı

44,32

46,21

4,3

Tavuk Eti

43,43

45,19

4,1

Toz şeker

24,58

25,51

3,8

Yoğurt

23,02

23,67

2,8

Kaşar peyniri

126,59

128,89

1,8

Tereyağ

133,81

136,21

1,8

Dana Eti

148,16

150,15

1,3

Beyaz peynir

90,25

91,16

1,0

Kuzu Eti

163,75

165,33

1,0

Kuru Kayısı

133,33

134,24

0,7

Limon

21,45

21,23

-1,0

Yeşil Soğan (demet)

7,57

7,35

-2,9

Havuç

10,03

9,67

-3,6

Fındık (iç)

151,99

146,38

-3,7

Kırmızı Mercimek

32,02

30,83

-3,7

Yeşil Mercimek

31,03

29,01

-6,5

Kuru Soğan

9,50

8,86

-6,7

Mısırözü yağı

52,30

47,76

-8,7

Patates

10,74

9,71

-9,6

Elma

16,39

14,03

-14,4

 

AY SONU ÜRETİCİ FİYATLARI

ÜRETİCİ

Ay Sonu

Üretici Fiyatı
(TL/kg)

Ay Sonu

Üretici Fiyatı
(TL/kg)

Değişim
(Yüzde)

ÜRÜNLER

27 Ağustos 2022

27 Eylül 2022

27 Ağustos 2022/27 Eylül 2022

Sivri Biber

4,14

10,33

149,5

Elma

2,00

4,60

130,0

Pirinç

10,00

22,50

125,0

Kuru Üzüm

14,50

26,00

79,3

Taze Fasulye

7,75

13,10

69,0

Marul (Adet)

2,34

3,79

62,0

Kabak

3,13

5,00

59,7

Domates

3,43

5,30

54,5

Salatalık

3,25

4,70

44,6

Patlıcan

4,50

5,86

30,2

Kuru İncir

50,00

65,00

30,0

Antep Fıstığı

125,00

145,00

16,0

Ispanak

5,50

6,33

15,1

Nohut

14,57

16,42

12,7

Yumurta

1,58

1,75

10,8

Yeşil Mercimek

15,35

16,50

7,5

Zeytinyağı

58,80

62,20

5,8

Kırmızı Mercimek

13,31

13,84

4,0

Dana Karkas

95,22

97,91

2,8

Limon

6,50

6,67

2,6

Fındık (iç)

94,00

95,00

1,1

Kuzu Karkas

93,65

94,01

0,4

Havuç

4,00

3,80

-5,0

Patates

4,88

4,63

-5,1

Maydanoz (Adet)

1,48

1,36

-8,1

Kuru Kayısı

110,00

100,00

-9,1

Kuru Soğan

6,13

4,75

-22,5

Yeşil Soğan (Demet)

5,75

3,38

-41,2