Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Türkiye Ziraat Odaları Birliği > Haberler > 21 Mart Dünya Ormancılık Günü…

21 Mart Dünya Ormancılık Günü…

-21 Mart Dünya Ormancılık Günü…

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-“Ormanlar iklim, su ve toprak rejimi üzerindeki olumlu etkileri ile milli bir servettir”

-“Ormanların iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü son derece önemlidir”

-“Restorasyon, imar ve ıslahının yanında, ormanları korumalı

ve orman alanlarını artırmalıyız”

-Orman köylülerinin gelir seviyelerini artıracak projelere öncelik verilmeli, projelere verilen destekler ve kaynaklar artırılmalı, bu yolla orman köylüsünün toprağını terk etmesinin önüne geçilmelidir”

-“Ormanların verimli olarak işletilmesi, geliştirilmesi ve

korunması, geçimini doğal kaynaklara bağlı olarak

sürdüren ve kırsalda yaşayan insanlarımız açısından

hayati önemdedir”

-“Orman köylerindeki kooperatifçilik çalışmalarına önem verilmeli, kooperatiflerin rekabet gücü artırılmalıdır. Orman köylülerinin kalkındırılması için alternatif çözümler üretilmeli, bu konudaki

projelere destek verilmelidir”

-“Uzmanlara göre, yangın sonrasında ekosistemin eski haline gelmesi, 80 yılı buluyor”

-“Ormanlarımızın yüzde 60’ı yangın tehdidi altındadır”

-“Ortalama olarak son 10 yılda 2 bin 428 orman yangını çıktı ve

8 bin 488 hektar alan zarar gördü”

-“Daha yeşil bir Türkiye hedefliyoruz. Ziraat

Odalarımız, Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında fidan

dikme çalışmalarını sürdürüyor”


Ankara – 21.03.2021 – Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ormanların iklim, su ve toprak rejimi üzerindeki olumlu etkileri ile milli bir servet olduğunu bildirerek, “restorasyon, imar ve ıslah etmenin yanında ormanları korumalı ve alanlarını artırmalıyız” dedi.

Bayraktar, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in 2021 yılı temasını, “ormanların restorasyonu” olarak belirlediğini, ormanların bir ülkede toprak ve su kaynaklarının muhafazası için hayati önem taşıdığını belirtti. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı sorunların gün geçtikçe artması nedeniyle dünyada en önemli karbon yutaklarından birisi olan ormanların hayati önem taşıdığına vurgu yapan Bayraktar, “ormanların su ve su kaynaklarını koruyucu, toprak koruma fonksiyonundan dolayı suyu depolayıcı, su rejimini düzenleyici, sel ve taşkın önleyici etkileri bulunmaktadır. Ormanların iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü son derece önemlidir” dedi.

-“Orman köylülerinin geliri artırılmalı”-

 Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında 6 milyon 970 kişinin orman köylerinde yaşadığını, bu kesimin ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 8,3’ünü, kırsal nüfusun ise yüzde 40’ını barındırdığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Orman köylülerinin gelir seviyelerini artıracak projelere öncelik verilmeli, projelere verilen destekler ve kaynaklar artırılmalı, bu yolla orman köylüsünün toprağını terk etmesinin önüne geçilmelidir. Ormanların verimli olarak işletilmesi, geliştirilmesi ve korunması, geçimini doğal kaynaklara bağlı olarak sürdüren ve kırsalda yaşayan insanlarımız açısından hayati önemdedir.”

Dünyadaki hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin, doğal kaynaklar üzerinde yoğun baskılar oluşturduğunu, ormanların bu olumsuzluktan ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

 “Yapılan çalışmalar, 2023 yılına kadar dünya nüfusunun yıllık ortalama yüzde 2 artacağını, orman alanlarının tahribinin süreceğini, endüstriyel odun hammaddesi açığının artacağını göstermektedir. Araştırmalar, ormanların biyoçeşitlilik, toprak koruma, su üretimi, rekreasyon, avcılık, eko turizm gibi fonksiyonlarının giderek önem kazanacağı ve bunun doğal orman alanlarından yapılan üretim üzerinde bir baskı unsuru oluşturacağını gösteriyor.”

-“Restorasyon 80 yılı buluyor”-

Ormanların ağaçların yanında içindeki her bir canlısıyla bitkisiyle bir ekosisteme sahip olduğunu belirten Bayraktar şöyle devam etti:

“Uzmanlara göre, yangın sonrasında ekosistemin eski haline gelmesi, 80 yılı buluyor. Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizde ormanlarımızın yüzde 60’ını birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturmaktadır. İklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklık artışlarının yaşanması son yıllarda orman yangınlarını birlikte getirmektedir. Ortalama olarak son 10 yılda 2 bin 428 orman yangını çıktı ve 8 bin 488 hektar alan zarar gördü. Yangınların yüzde 86’sı insan kaynaklıdır.

Bu nedenle orman yangınları ülkemiz ormancılığının öncelikli konuları arasında yer almalı ve orman yangınlarının çıkmasına, yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak zorundayız. Orman yangınlarıyla mücadele tekniklerini geliştirmek ve güçlendirmek, yangına müdahale süresini kısaltarak yangın zararlarını en aza indirmek öncelikli görevimiz olmalıdır.”

-Yapılması gerekenler

Ormanların, sahip oldukları biyolojik çeşitlilik dolayısıyla dünyadaki en değerli ekosistem olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Orman varlığımızın artırılması, orman tahribatlarının önüne geçilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu değerli varlığı korumak için gereken duyarlılığı göstermek zorundayız” diye konuştu.

Ülkemizin orman alanlarında muhtelif nedenlerle oluşan bozulma ve kayıplara rağmen, 2010-2019 döneminde 1 milyon 203 bin hektarlık artış görüldüğünü ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

“Ormancılığın geliştirilebilmesi, ülke topraklarının korunması ve orman köylülerinin sorunlarının çözümü bakımından ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Biyolojik çeşitliliği sağlayacak türde fidanların seçimine özen gösterilmelidir. Orman köylerindeki kooperatifçilik çalışmalarına önem verilmeli, kooperatiflerin rekabet gücü artırılmalıdır. Orman köylülerinin kalkındırılması için alternatif çözümler üretilmeli, bu konudaki projelere destek verilmelidir.”

-Ağaçlandırma seferberliği-

Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak ormanlar olmadan dünyamızda canlıların yaşamlarını sürdüremeyeceği bilinciyle ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Bayraktar, “Daha yeşil bir Türkiye hedefliyoruz. Bu çerçevede, 2012 yılında Ağaçlandırma Seferberliği Kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile protokol imzaladık. Ziraat Odalarımız, bu kapsamda fidan dikme çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Bayraktar, 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliğinde de Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak, fidanları toprakla buluşturduklarını, ağaçlandırma konusunda yapılacak çalışmalara her zaman öncülük edecek ve katkı sağlayacaklarını belirterek küresel ısınmanın iklim değişikliğine olan etkilerinin azaltılması için ormanlara daha fazla önem verilmesi gerektiği dilek ve temennileriyle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nü kutladı.